Att kunna rädda livet på en kollega eller förhindra ett livslångt handikapp på en arbetsplats är lågprioriterat av svenska arbetsgivare i allmänhet.

Ja, det finns arbetsmiljölagar och förordningar att följa för alla arbetsgivare och många gör nog sitt bästa med det. Men kunskap, rutiner och framför allt engagemang saknas hos flertalet.

Enligt senaste numret av Arbetsmiljötidningen Du & Jobbet saknas minst 100 000 skyddsombud på landets arbetsplatser. Och många av dem som tagit på sig uppdraget hindras och trakasseras.

Antalet ombud har minskat kraftigt, finns på färre ställen (högst 20 % av alla ställen de borde finnas), nära vart tredje skyddsombud hindras i sitt uppdrag och drygt vart tionde har trakasserats (läs mer här).

För oss, Dahl Medical, som jobbar med Hjärtstartare, HLR-kurser och Första Hjälpen i allmänhet är det inte överraskande – vi vet att detta är lågprioriterat. Men vi vill ändå tro att viljan finns hos de flesta. Vi ser också möjligheter och en stor potential i att hjälpa företag och organisationer till att komma till rätta med åtminstone denna del av Arbetsmiljöfrågorna.

Föregå med gott exempel! Det är inte svårt.

Utse era skyddsombud/arbetsmiljöansvariga. Prioritera på ledningsnivå, skaffa rutiner, ha tätt samarbete med leverantörer, specialister & konsulter och investera i kunskap hos de anställda. Se över era inköpsrutiner; handla inte t. ex. Första Hjälpen som förbrukningsartiklar i one-stop-shop-lösningar bara för att det är bekvämt. Inkludera HLR-kurser & hjärtstartare som en självklarhet i er Första Hjälpen-beredskap.

Trygga medarbetare gör ett bättre jobb. En fet bonus, om olyckan är framme, är att det med ovanstående åtgärder finns större chans att rädda livet på, eller förhindra ett handikapp för livet för en kollega/kund.

Hör av dig om du behöver hjälp. Dahl Medical kan hjälpa er med detta.