Utbildning - HLR

//Utbildning - HLR

Kunskap är trygghet – och träning ger färdighet!

När fler på jobbet kan hjärt-lungräddning (HLR), ökar tryggheten och möjligheten att rädda livet på någon. HLR-kurser skall genomföras regelbundet – helst årligen – på alla arbetsplatser.
Dahl Medical är rikstäckande och har instruktörer i hela landet för olika typer av HLR-kurser. Kurserna genomförs hos er.