DAHL MEDICAL

TRYGGHET FÖR ANSTÄLLDA & KUNDER

Människor är vår viktigaste resurs och olyckor händer tyvärr så lätt. Att Första Hjälpen finns nära till hands bör vara en självklarhet på alla arbetsplatser idag.
För ett förband, en ögondusch, ett brännskadeskydd eller en hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död. Eller ett handikapp för livet.

Därför gör vi det vi gör: förser arbetsplatser med kvalitetsprodukter och kunskap som kan förhindra att det händer när olyckan är framme. Och så skapar vi trygghet bland vår största tillgång på arbetsplatsen: människorna.

Sedan 1994 produktutvecklar, tillverkar och utbildar vi för att göra en positiv skillnad i människors liv. Det är vårt bidrag i samhället och även vår största drivkraft.

HD signatur

Henrik Dahl, Grundare och VD

Dahl som leverantör

Varför ni bör välja oss

Vi ger er svaren – och lösningarna – på de vanligaste frågorna om Första Hjälpen på arbetsplatsen och i offentliga miljöer.

Rikstäckande och löpande rådgivning & service kombinerat med prisvärda kvalitetsprodukter – det är vår specialitet sedan 1994.

Kostnadseffektivt & relevant: Genom en behovsanalys på plats belyser vi riskområden och ser till att ni får det ni behöver – anpassat för er verksamhet. Behovsanalys och produktdemonstrationer för anställda är kostnadsfritt!

Spara tid & engagemang: Ni behöver inte hålla koll – vi gör det åt er.
Hjärtstartare & Förbandsmaterial används/förbrukas, har ett bäst före-datum och vi meddelar när ni behöver uppdatera ert sortiment eller besöker er när det är dags.

Trygg personal: Genom våra produktdemonstrationer får ni kunskap om vad och hur ni ska göra, om olyckan är framme. Och chefen blir hjälte!

Dahl Medical är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standarden ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 samt medicintekniskt certifierade enligt ISO 13485:2012.
Alla i vår organisation skall sträva efter att utföra ett kvalitativt och felfritt arbete i alla led med minsta möjliga miljöpåverkan och enligt gällande lagstiftning.

Detta ger oss marknadsfördelar mot de företag och organisationer som vägleds av sitt eget ledningssystem och som därmed endast handlar av ISO-certifierade leverantörer.

Sedan hösten 2015 finns en svensk standard för hjärtstartare i offentlig miljö och vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon.

Syftet med standarden är att rädda fler liv, bl. a genom att göra det lättare för företag och organisationer när de ska köpa hjärtstartare.

Dahl Medical har som SIS-standardutvecklare haft en aktiv roll i att ta fram dessa världsunika, nationella rekommendationer för användning och underhåll av hjärtstartare.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet 90 av 100
Produktkvalitet 92 av 100
Servicegrad 90 av 100
Rekommenderar till andra 90 av 100

Källa: Dahl Medical Kundundersökning 2018

RIKSTÄCKANDE AVTAL

FRÅN SMYGEHUK I SÖDER TILL HAPARANDA I NORR – VI FINNS DÄR DU FINNS.

Finns ni på olika delar av landet och behöver ta ett helhetsgrepp om Första Hjälpen i er organisation?

Låt oss föreslå att ni väljer en leverantör som 1) finns rikstäckande, 2) är Första Hjälpen-specialister, 3) erbjuder löpande support & service, 4) är ISO-certifierade, 5) är SIS-standardutvecklare, 6) har egenutvecklade produkter och 7) marknadens enda kliniskt testade ögonduschar.

Det vill säga oss, Dahl Medical.

KUNDER OM DAHL

kundreferens första hjälpen

Ryds Bilglas

Jerry Lundh, Rikstäckande

– Det som avgjorde i valet av Dahl som leverantör var den ömsesidiga viljan att leverera behovsanpassade lösningar framför en massa produkter som vi inte behöver.

– Vi har utbildat all personal i HLR och många medarbetare ser det som en personalförmån. Dessutom ingår det en produktutbildning i samband med att Dahl kommer ut och sätter upp produkterna. Att utbildningen är utförd med de produkter som finns på plats tycker vi är viktigt.

Med glas och olika kemikalier som arbetsverktyg vill vi självfallet skydda och utbilda vår personal så mycket det går och enligt de föreskrifter som finns. Vi har ett specialanpassat sortiment utifrån en analys som vi gjort tillsammans med Dahl Medical.

Kund/Riksavtal sedan 2009.

kundreferens första hjälpen

Sandvik AB

Bengt Seger, Hägersten

– Dahl servar oss med bra information om vad vi behöver göra och är ständigt uppdaterade på vilka kontaktpersoner som behöver informationen. Vi uppskattar när våra leverantörer samverkar med oss för att hålla koll på vår verksamhet.

– Vi har personal som kunnat avhjälpa luftvägsstopp både på jobbet och i hemmet tack vare Dahls utbildningar. Det är det som är det allra viktigaste – att man gör människor säkrare på hur de ska agera när något händer.

Alla våra anställda ges möjlighet att gå Dahls Första Hjälpen- och Hjärtstartar-kurser. Säker arbetsmiljö för oss omfattar från det att man lämnar hemmet, är på jobbet och sedan hem igen.

Kund sedan 2003.

Bergteamet AB

Bosse Bergdahl

– Dahl är den enda aktören på marknaden som kunnat möta våra krav på storlek och anpassat innehåll i förbandsväskorna. Där var vi en ganska tuff beställare och Dahl löste det åt oss.

– I dessa extrema miljöer så har vi alltid Dahls första förband med oss samt i fordonen. Särskilt ordentlig ögonskölj är viktigt för personal som jobbar i schakt, tex där betongsprutning förekommer.

Vår grundnivå för säker arbetsplats måste ligga på den allra högsta eftersom vi rör oss i många olika gruvmiljöer.

Svenska Kyrkan

Lars Nilsson, Söderhamn

– Varje krona vi investerar i utbildning och produkter som kan rädda liv, är småpengar. Om det inträffar ett olycksfall som vi kan avhjälpa, då är det värt varenda öre.

– All vår personal har utbildats av Dahl Medical i HLR, förbandsteknik och en övergripande genomgång av hjärtstartare. Vi tänker att vi ska kunna hantera ett hjärtstopp med HLR under tiden att en hjärtstartare hämtas.

Under veckorna har vi en stor genomströmning av folk. Därför är det viktigt att vi har en spridd kunskap bland de anställda om första hjälpen och HLR samt att de kan hantera våra hjärtstartare.

Vid ett tillfälle då en man fick ett hjärtstopp i kyrkan, så kunde våra anställda med hjälp av HLR och hjärtstartare, hålla igång blodcirkulationen på mannen tills ambulansen kom.

Vi gör något viktigt. Varje dag.

På Dahl Medical bidrar vi till en säkrare arbetsplats för kunder och anställda genom utbildningar, produkter och tjänster inom Första Hjälpen.
Den insats våra Första Hjälpen-specialister runt om i landet gör varje dag, kan rädda liv.
En rätt så häftig känsla att ha med sig varje dag på jobbet om du frågar oss!

Maria Rossi
Maria RossiDistriktsansvarig, Göteborg
“- Att få förmedla trygghet & förtroende, att få göra skillnad i någons vardag genom en säker arbetsplats gör att varje dag i mitt arbete känns meningsfull!”

Maria är HLR/Barn HLR-instruktör och anställd sedan 2012.

Ann Öster
Ann ÖsterDistriktsansvarig, Stockholm
” – Jag vill göra en skillnad i mitt arbete. Jag blir oerhört glad och stolt när jag hör att våra produkter eller mina kurser har räddat någon olycksdrabbad eller ett hjärtstopp. Vem skulle inte bli det?”

Ann är Huvudinstruktör och anställd sedan 2003.

Vill du också jobba med något meningsfullt?

ANSÖK/LEDIGA TJÄNSTER

VI BESÖKER ER, INFORMERAR OCH GER ER RÅD OM HJÄRTSTARTARE, HLR & RISKOMRÅDEN. GRATIS!