Nu stärker vi vårt kvalitetsledningssystem ytterligare!

Kvalitet och miljöfokus har alltid varit centralt för Dahl Medicals verksamhet. För våra kunder skapar det trygghet i affärsrelationen och det ger oss marknadsfördelar mot de som vägleds av sitt eget ledningssystem och som primärt handlar av ISO-certifierade leverantörer.

I grunden säkerställer ISO-certifieringarna att alla i vår organisation skall sträva efter att utföra ett kvalitativt och felfritt arbete i alla led med minsta möjliga miljöpåverkan och enligt gällande lagstiftning.

Nu adderar vi ytterligare ett ISO-certifikat till verksamheten; ISO 13485:2012!
ISO 13485 är en medicinteknisk standard och detta innebär att vi tar ett stort kliv för vår egen produkttillverkning och försäljning av Första Hjälpen produkter och utbildningar. Sedan tidigare är Dahl Medical kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004.

Det är ytterst få företag som har samtliga dessa ISO-certifieringar, men det är viktigt för oss att säkerställa en hög kvalitetsnivå i alla led.

Har ert företag ett liknande kvalitetsledningssystem? Kontakta oss för att diskutera möjligheterna till ett centralt eller fördjupat samarbete