0%
ENDAST 11% ÖVERLEVER ETT HJÄRTSTOPP UTANFÖR SJUKHUSEN¹
0
BEHANDLING INOM 180 SEKUNDER ÖKAR DRASTISKT CHANSEN ATT ÖVERLEVA.
0%
ÖVERLEVER OM HJÄRTSTARTARE ANVÄNDS INOM 180 SEK I KOMBINATION MED HJÄRT-LUNGRÄDDNING².

Din kollega faller ihop i ett hjärtstopp. Vad gör du? 

Hur larmar du? Finns det hjärtstartare i närheten? Vet du hur den funkar? Kan du HLR?

180 sekunder

Ett hjärta som har stannat måste få en elektrisk stöt för att kunna slå igen.
Behandling inom 180 sekunder ökar drastiskt chansen att överleva.

I Sverige drabbas mer än 5 000 personer av hjärtstopp varje år, utanför sjukhusen. Endast 11% av dem överlever ett hjärtstopp.¹
70% överlever i stället om hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning finns snabbt tillgängligt!²
Efter att ett hjärtstopp har inträffat så sjunker chansen för överlevnad med 10% för varje minut som går.

¹ Herlitz J. Hjärt-lungräddningsregistrets årsrapport 2016
² Ringh M, Jonsson M, Nordberg P, Fredman D, Hasselqvist-Ax I, Håkansson F, Claesson A, Riva G, Hollenberg J. Survival after Public Access Defibrillation in Stockholm, Sweden–A striking success. Resuscitation. 2015 Jun;91:1-7

Att tänka på som arbetsgivare

Ge de anställda möjligheten att rädda livet på en kollega eller en kund genom att: 

1) ha snabb access till hjärtstartare, 2) att alla går HLR-kurs regelbundet samt 3) att det finns rutiner för underhåll* och larmkedja.

*Dahls hjärtstartare har inbyggda automatiskt självtester, men bör kontrolleras löpande för att få information om något är fel,
som t. ex. att vitala delar såsom batteri och elektroder behöver bytas ut.

Hjärtsäkra er arbetsplats

Hjärtsäker Zon

Sedan september 2015 finns den svenska standarden ”Hjärtsäker Zon” (SIS 280000) ger riktlinjer för företag och organisationer som vill vara säkra på att deras beredskap för hjärtstopp är optimal.

Standarden innebär att:

  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom 180 sekunder
  • hjärtstartaren är registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister

Standarden är gratis och finns för nedladdning här.


Dahl Medical har som SIS standardutvecklare varit med i utvecklingskommittén för att ta fram den nya standarden Hjärtsäker Zon.
Vi kan hjälpa er med råd om vad ni behöver tänka på vid köp av hjärtstartare samt att hjärtsäkra er arbetsplats och se till att ni följer svensk standard.

Hitta närmaste hjärtstartare

I Sveriges Hjärtstartarregister kan du se var närmaste hjärtstartare finns eller registrera en befintlig.