Dahl Medical har som SIS-standardutvecklare haft en aktiv roll i att ta fram världsunika, nationella riktlinjer för hjärtstartare. 

I dag publicerar SIS, Swedish Standards, en ny standard för vad som definierar en Hjärtsäker Zon. Standarden ska kvalitetssäkra användandet av och informationen om hjärtstartare, så att fler liv kan räddas.

Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra
 miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer, SS 280000

”- Det kan inte sägas nog om hur viktigt det är att ha trygghet på arbetsplatser och i offentliga rum. Hjärtstartare i kombination med hjärt- och lungräddning är den enda effektiva hjälpen vid plötsligt hjärtstopp” säger Henrik Dahl, vd på Dahl Medical och deltagare i SIS utvecklingskommitté för hjärtstartare.

Över 10 000 människor drabbas årligen av hjärtstillestånd men bara 500 överlever. I dag placeras hjärtstartare (defibrillatorer) på offentliga miljöer som t.ex. på flygplatser, lokaltrafik, köpcenter, idrottsanläggningar, större evenemang och många arbetsplatser.

Standarden definierar bl a: 

·       definition på hjärtsäker zon
·       krav för handhavande, utbildning, service och 
underhåll
·       krav på tillgänglighet, ansvar och registrering
·       verktyg för branschen
·       användning av standarden som upphandlingsunderlag

Standarden SS 280000 finns på SIS hemsida (klicka för länk) för gratis nedladdning.

För vem är standarden: 


·       Utbildare, leverantörer och upphandlare
·       Stora som små företag samt organisationer och föreningar
·       Kommuner och landsting

Hjärtsäkra din Arbetsplats!

Vill du vara säker på att din arbetsplats följer nationell standard? Dahl Medical kan hjälpa er med allt från rådgivning till utbildningar & prisvärda produkter som även inkluderar löpande support. Kontakta oss per mail eller telefon så kan vi ordna så att ni får lokal support genom vårt rikstäckande Första Hjälpen-team.


Om SIS:
SIS är den största svenska standardiseringsorganisationen och Sveriges medlem i den europeiska standardiseringsorganisationen CEN och den globala standardiseringsorganisationen ISO.

Om Dahl Medical:
Sedan 1994 bidrar Dahl Medical till att skapa trygga och säkra arbetsplatser och offentliga miljöer genom Första Hjälpen-produkter och utbildningar. Med lång erfarenhet, bred kundportfölj och rikstäckande expertis bistår Dahl Medical med expertråd och löpande support inom Första Hjälpen.

Utöver Dahl Medical har följande organisationer och företag deltagit i framtagandet av SS 280000:
• Cardio Life AB • Hjärt-Lungfonden
• HLR Konsulten Sverige AB
• Laerdal Medical AB
• Mediq Sverige AB
• Physio-Control
• Svenska HLR rådet
• Svenska Livräddningssällskapet, SLS • Vårdförbundet
• Zoll International Holding BV