Frågor & svar Första Hjälpen

/Frågor & svar Första Hjälpen

Allt du behöver veta för en bra Första Hjälpen-beredskap

Du hittar också mycket värdefull kunskap i vår sektion med broschyrer och andra nedladdningsbara dokument! Mer info

Regelbunden Första hjälpen-service är viktigt för att:

Förbandsmaterial, plåster och ögonduschar är förbrukningsvaror och har ett bäst före-datum. Även elektroder och batterier för hjärtstartare har en viss livslängd. Det är dessa delar som din lokala Dahl Medical-representant hjälper er att hålla koll på.

En stor fördel är att vi underlättar och säkerställer att ni alltid har en relevant och bra Första hjälpen-beredskap. Dahl Medicals lokala representanter samverkar och rådgör med era skyddsombud eller arbetsmiljöansvarige. Läs mer här.

Vi vet när samtliga produkter som levererats till kund passerar sitt utgångsdatum. I god tid innan det sker, gör vi er uppmärksamma på detta genom din lokala representant. Vad gäller förbrukning så strävar vi efter att besöka er en till två gånger/år, eller oftare genom serviceavtal eller annan överenskommelse.

Vår leverans- och kunddata är helt automatiserat. Vi har ett för oss skräddarsytt system för att hålla koll på datumstyrda produktpåfyllningar och serviceavtal för varje enskild kund.

Som kund kan du därmed vara trygg i att vi har full kännedom om när era produkter behöver bytas ut och kan hantera det oavsett hur våra personalresurser på distriktet ser ut över tid.

Välj Ögondusch med lång spoltid.

Om du får ett skadligt/frätande ämne i ögat, ska du skölja omedelbart och kontinuerligt tills du har kunnat transportera dig till en vårdinrättning, sjukhus el liknande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter är rekommendationen därför att ha ögondusch som räcker för minst 15 minuters spolning.

Det är också viktigt att ögonduschen är oberoende testad och dokumenterat effektiv. Dahl Medicals ögondusch är marknadens enda oberoende och kliniskt testade ögondusch* och har minst 6 minuters spoltid per 200 ml-flaska. Dahls 400 ml-flaskor ger 12 minuters spoltid vardera.

Exempel: 3 st Ögondusch 200 ml (Väggställ) eller 2 st Ögondusch 400 ml (Ögonduschtavla eller väggfästen), ger alltså en fullgod beredskap för att uppfylla kraven om spoltid.

*Testad och utprovad på S:t Eriks Ögonsjukhus, Mälarsjukhuset och Länssjukhuset Ryhov.

Ja absolut. Till skillnad från många andra leverantörers ögonsköljflaskor förblir Dahls ögondusch steril även om den har delvis använts. Vi rekommenderar dock att omedelbart beställa en ny ögondusch.

Tips vid användning:

Placera den öppnade flaskan med kvarvarande innehåll i närhet till platsen för Ögonduschar.

Använd därefter den öppnade flaskan som ögonskölj för lättare smuts eller dammpartiklar. Inte som en del i den akuta beredskapen. Detta för att vara säker på att man med minst tre flaskor* kan uppnå 18 minuters spoltid under transport, i ett akut läge där sjukhus måste uppsökas.

*Dahl Medicals Ögondusch 200 ml.

För att det är svårt att ta med sig en fast installerad ögonduschstation för att ombesörja kontinuerlig sköljning vid transport till sjukhus. Det kan också vara svårt att hitta till stationen om du är tillfälligt förblindad och inte har hjälp av andra.

Absolut! Ring eller maila oss så skickar vi kopior. Till kontaktsidan

Hjärtstartare kan användas av alla, då en klar och lugn röstinstruktion leder användaren genom alla steg vid hjärt-lungräddning och defibrillering. De har också en inbyggd automatisk självtest som löpande kontrollerar hjärtstartarens vitala funktioner för att säkra att den alltid är klar för användning.

Viktigast är placering och underhåll av hjärtstartare.

En av de viktigaste parametrarna att tänka på om man ska utrusta en plats med hjärtstartare, är placeringen av den. Vid ett hjärtstopp måste behandling med hjärtstartare påbörjas inom 180 sek, därefter sjunker chansen att rädda livet på den som har drabbats, drastiskt. I tillägg är det givetvis viktigt med regelbunden HLR-utbildning, rutiner för beredskap (larmkedja) samt underhåll. Läs mer här.

Som tur är finns det sedan september 2015 en svensk standard för vad som definierar en s.k. ”Hjärtsäker Zon”, dvs. en arbetsplats eller en offentlig miljö där människor vistas och hjärtstartare finns tillgängliga. Standarden (SS 280000) definierar generella krav och rekommendationer för användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Läs mer här.

Dahl Medical har som SIS-standardutvecklare haft en aktiv roll i att ta fram dessa världsunika, nationella rekommendationer för användning och underhåll av hjärtstartare och kan hjälpa er i att hjärtsäkra er arbetsplats.

För bäst underhåll av Hjärtstartare: Ha rutin för kontroll och samarbeta med leverantör.

Elektroder och batterier är de delar som behöver bytas ut med jämna mellanrum, vilket vi hjälper våra kunder med. Precis som med ögonduscharna.

Batterier och elektroder är vitala delar som har ett bäst före-datum. Detta måste kontrolleras manuellt för att vara säker på att hjärtstartaren fungerar när den verkligen behövs!

Både ja och nej. JA om ni vill följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer, HLR-rådets riktlinjer och Svensk Standard. NEJ om ni t ex. bara vill köpa en hjärtstartare så får ni göra det. Ni får en kort produktgenomgång av oss men den handlar kort om hur hjärtstartaren fungerar.

I stort är det bättre att ni skaffar något av de tre viktigaste sakerna kring detta, så kan vi ta det därifrån. Antingen en utbildning, en hjärtstartare eller riktigt bra larmrutiner som ni får i och med våra kurser.

Ja, det ser vi till att ni gör.

*SIS 280000 – Hjärtsäker Zon. Se mer under kategorin Hjärtstartare.

Jämför våra 3 st olika HLR-kurser (hjärt-lungräddning).

Den vanligaste hjärt-lungräddningskursen är Vuxen HLR+AED. Det är en grundkurs i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Här kan du läsa mer om den.

Den näst vanligaste är HLR AED+LABC och den inkluderar även Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Chock (läs mer här). Den sista är D-HLR (läs mer här).

Läs mer om innehållet och skillnaderna mellan utbildningarna här på hemsidan eller i vår broschyr.

Dahl Medical genomför HLR-kurser på er arbetsplats, över hela landet. Alla HLR-instruktörer följer och håller sig regelbundet uppdaterade med Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Ja, vi följer deras riktlinjer och all vår personal håller sig ständigt uppdaterade med de senaste rönen kring våra kurser.

För en oinvigd är förbandsenheter och dess innehåll väldigt lika, men produkterna och speciellt dess innehåll skiljer sig ofta kvalitetsmässigt samt i funktionalitet/användarvänlighet. Därför är det en enorm fördel om man haft möjlighet att testa produkterna och vet hur de ska användas. Dahl Medical erbjuder t. ex. alltid fri produktdemonstration på plats hos kund.
Det kanske viktigaste är att ens Första Hjälpen-enheter fylls på löpande, antingen för att innehållet förbrukats eller har passerat ett bäst före-datum (se mer under kategorin “Service & underhåll”).

Dahls egenutvecklade förbandstavlor Display täcker behovet för de flesta typer av skador som kan uppstå, och bör finnas som en grund i Första Hjälpen-beredskapen på en arbetsplats. Vårt innehåll och designen på tavlorna är noga utformat och baseras på lång erfarenhet. Innehållet i tavlorna täcker skadeområden som: Ögon, Andning, Brännskada och Blödning.

Förpackningarna som sitter i tavlorna är numrerade 1-6 för att underlätta när man behöver beställa för påfyllning. Bakom förpackningarna, i tavlan, är det också numrerat så att man sätter tillbaka förpackningarna på rätt plats.

I de fall man vill ha något som skyddar mot damm och smuts, finns förbandstavlor med dörr. I det fall man vill ha extra förvaring kan man beställa förbandstavlor monterade på ett förvaringsskåp i trä, alternativt ett plåtskåp där vi kan anpassa innehållet efter behov.

När det gäller akutväskor, bör dessa alltid vara plomberade för att säkerställa att innehållet är komplett vid en akutsituation.

Dahl Medicals förbandstavlor, väskor & skåp har i sig inte ett utgångsdatum men allt innehåll som finns i, har det. Dessa enheter kan och bör fyllas på med nytt innehåll vartefter de förbrukas eller passerar sitt utgångsdatum, vilket innebär att datumet förändras.

Hållbarhet och sterilitet är garanterad under hållbarhetstiden och Dahl Medical rekommenderar inte att produkter används efter passerat utgångsdatum. Efter utgångsdatum försämras hållbarheten och därmed funktionen, gradvis.

Förband och plåster kommer ofta i två olika färger: Beige och Blått. Blåa förband används främst vid livsmedelshantering eftersom de är synligare och därmed lättare att upptäcka. I Dahls sortiment finns ett stort antal sårvårdsprodukter, specifika för olika typer av skador.

Dessa består primärt av:

Soft Foam (Snögg): Mjuka och formbara förband, elastiska och självhäftande utan klister.
Plåster: En mängd olika varianter och storlekar för mindre sårskador
Burnshield: Brännskadeförband, godkända av Läkemedelsverket som lindrar smärta, kyler & förhindrar att skadan sprider sig i vävnader. Används av Räddningstjänsten

Dessa produkter, tillsammans med Ögonduscharna, återfinns som standard i alla våra förbandstavlor, skåp och de flesta akutväskorna.

Soft Foam (SNÖGG/Soft1) är ett elastiskt, formbart förband som är mycket mjukt och behagligt. Förbandet är av klistrande typ och fastnar inte i huden eller såret. Blödningar kan mycket snabbt stoppas vilket lugnar den skadade och bidrar till minskad chockverkan.

Soft Foam förbanden:

  • Är infektionsskyddande
  • Är svamp- och bakteriedödande
  • Är formbart
  • Kan användas på blöta eller mjöliga ytor
  • Kan läggas vid såväl höga som låga temperaturer och finns i ett antal olika storlekar och tjocklekar.

Finns som All-, Finger-, och Huvudförband.

Burnshield brännskadegel & förband kyler ned, reducerar smärtan i huden och förhindrar att skadan sprider sig i vävnader runt såret.

  • Skyddar från bakterier
  • Håller såret rent och fuktigt
  • Reducerar risken för generell nedkylning
  • Är lätt att avlägsna när annan behandling påbörjas på sjukhus
  • Godkända av Läkemedelsverket för att användas på brännskador.

Burnshield brännskadeförband är indränkt med en vattenbaserad gelé som inte irriterar och inte heller fastnar i såret. Gelén innehåller Tea Tree Oil, som är ett naturligt antiseptikum med över 100 verksamma substanser som inte skadar hudcellerna.

Brännskadekompresserna är till för större brännskador (engångsbruk). Flaskan med gelé är en förbrukningsvara som kan användas flera gånger vid mindre skador.

Burnshield – Tea Tree oil och godkänt av Livsmedelsverket.

Det finns såklart olika alternativ av brännskadeprodukter på marknaden. Burnshield är en av de mest sålda och är godkänt av Livsmedelsverket.

Det man främst bör se till är vilket aktivt ämne dessa produkter innehåller, som faktiskt lindrar skadan. Det är inte ovanligt att den består av någon form av endast kylande substans.

Andra brännskadeprodukter innehåller också det aktiva ämnet Tea Tree Oil eller varianter av det – men; vissa av dessa har en mindre %-uell verksam substans (0,5-0,99 % jämfört mot Burnshields hela 4 %). Vissa har även en hårdare gasväv än Burnshields och kan fastna i såren lättare.

VI BESÖKER ER, INFORMERAR OCH GER ER RÅD OM HJÄRTSTARTARE, HLR & RISKOMRÅDEN. GRATIS!

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies. Mer information

De cookie-inställningar på denna webbplats är inställda på "tillåta cookies" för att ge dig den bästa webbupplevelse som möjligt. När du besöker vår hemsida kan vi lägga in viss information på din dator eller mobila enhet i form av en "cookie", vilket gör att vi automatiskt kan känna igen dig (när vi läser cookien) nästa gång du besöker oss.

Stäng