Ändå upphandlas produkter och tjänster med förvånansvärt lågt engagemang av företag och organisationer. Varför är det så?

Rubriken är som ett slag i ansiktet. Vadå lika många som dör i cancer? Finns det belägg för det? Ja, vi anser att det gör det.

Var är då Första Hjälpens motsvarighet till rosa & blå band-kampanjer, mustascher och stora organisationer som driver in donationer till forskning och utbildning samt skapar engagemang och debatt? Varför är engagemanget för Första Hjälpen för anställda och kunder så lågt framför allt hos företagsledning, inköps- och HR-chefer?

Statistik för dödsfall
I Storbritannien finns statistik som visar på sanningshalten i rubriken; 140 000 dödsfall varje år hade kunnat undvikas där om kunskap i HLR (hjärt-lungräddning) eller produkter såsom hjärtstartare hade funnits tillhands vid olyckstillfället (dödsfallen här gäller just kvävning och hjärtstopp).

Samma antal som dör i cancer varje år.

Om vi utgår ifrån att Sverige & Storbritannien är relativt lika varandra rent demografiskt och socioekonomiskt så är det enkelt att jämföra med Socialstyrelsens statistik för dödsfall. Vad gäller cancer så har vi nästan identiskt procentuell dödlighet jämfört per capita, varje år (23 337 st år 2014).

Vår jämförelse är inte statistiskt säkerställd, men du förstår poängen hoppas vi: folk dör i onödan, det behövs insikter och engagemang och du och vi kan göra skillnad tillsammans.

I Storbritannien har Första Hjälpen-organisationen S:t Johns Ambulance tidigare uppmärksammat detta i en fantastiskt bra och tankeväckande kampanj. Se den här:

Hjärtsäkra din arbetsplats
I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år, utanför sjukhusen. Endast 5 % av dem överlever. Behandling med Hjärtstartare och HLR ökar chansen för överlevnad till 75 %*.

ALLA kan lära sig HLR och använda en hjärtstartare. En bra investering i vår bok om man vill ha en trygg miljö för anställda, kunder, gäster och besökare.

Gör din arbetsplats till en Hjärtsäker Zon. Det är inte svårt!

Läs mer här om hur du kan få hjälp.

* Hjärt-Lungfondens hemsida