Förnyat förtroende från Ryds Bilglas!

Sedan 2009 har Dahl Medical haft ett rikstäckande centralavtal med Ryds Bilglas. År efter år har vi fått förtroendet att hjälpa deras verkstäder med deras Första Hjälpen-beredskap.

Ryds Bilglas har ett centralt fokus på Arbetsmiljö & Hälsa för deras anställda och kunder.  Deras verksamhets natur innebär väldigt specifika riskområden i arbetsmiljön. Där samverkar Dahl Medical direkt med olika nyckelpersoner för verksamheten – såväl centralt som lokalt över hela landet – för en optimal och verksamhetsanpassad lösning.

En heltäckande Första Hjälpen-beredskap för företag innebär allt ifrån att det finns rutiner, larmkedja och regelbunden HLR-utbildning, till att man har produkter som kan rädda liv eller förhindra ett handikapp för livet ifall olyckan är framme*.

Dahl Medical gör servicebesök löpande och vid behov, för att säkerställa att beredskapen är i nivå med de krav som ställs såväl internt hos Ryds Bilglas, som allmänt i de generella Arbetsmiljökrav som finns.

Vi sätter stort pris på att vi nu har fått förnyat förtroende med ett rikstäckande avtal för Ryds Bilglas. En verksamhet som i våra ögon jobbar föredömligt med dessa frågor och som har hög prioritet kring anställda & kunders trygghet!

*Exempelvis Hjärtstartare, Förbandstavlor/väskor, Ögondusch, Brännskadeförband, mm.