Av alla handikapp som kan drabba en genom olyckshändelser, är nog nedsatt eller förlorad syn det som man räds mest.

Jag kan i alla fall inte tänka mig ett värre handikapp än att inte kunna se min underbara lilla son i ögonen varje dag. Hans charmiga leende eller busiga uppsyn när vi leker. För att inte tala om alla delar i vardagen som jag tar för givet att kunna göra med en fungerande syn. Köra bil. Se på film. Läsa en bok – listan kan göras lång…

Vi tänker sällan på våra sinnesorgan förrän de slutar fungera.

Det absolut viktigaste sinnesorganet är våra ögon. Upp till 80 procent av alla sinnesintryck får vi via synen. Om ett annat sinne såsom smaken eller lukten slutar att fungera, är det ögonen som bäst kan skydda oss från faror.

På jobbet och i hemmet finns det massor av risker att skada detta viktiga organ. Alltifrån vanligt disk- och rengöringsmedel till farliga – men vanligt förekommande -, medel som hanteras på olika arbetsplatser.

Att tänka på som arbetsgivare

Får man ett stänk av frätande medel i ögonen måste man ha snabb tillgång till en fungerande och portabel ögondusch innehållandes steril ögonsköljvätska.

Det enskilt viktigaste i detta akuta tillstånd är spoltiden. Dvs. att kunna spola kontinuerligt till dess att man kunnat transportera sig till sjukhus.

Enligt AFS:en (Arbetsmiljöverkets Författningssamling) skall det på en arbetsplats finnas beredskap för att kunna spola ögat/ögonen på en olycksdrabbad i minst 15 minuter eller som sagt under transport. Hela vägen till sjukhus.

Det är enkelt att förhålla sig till som arbetsgivare, men svårare att hitta produkter som kan lösa detta på ett bra, praktiskt och tillförlitligt sätt.

Men det finns. Dahl Medical lanserade portabla Ögonduschar med lång spoltid redan 1997 och står sig bra än idag, som marknadens enda kliniskt testade Ögondusch.

Nu i september, lanserade Dahl Medical en Ögonduschtavla som kan ge upp mot 30 minuters spoltid. Rätt så unikt enligt oss men framför allt – viktigt för alla arbetsgivare som vill kunna rädda synen på sina anställda ifall olyckan är framme.

Finns det en bra beredskap på din arbetsplats? Hur lång spoltid finns och har ni dokumenterat kliniskt testade produkter att tillgå?

Få mer tips under “Frågor & Svar” om vad du bör tänka på när det gäller Första Hjälpen på jobbet – och hör gärna av dig ifall du behöver hjälp!