Fem frågor – få koll på olycksrisken

  Genom att besvara fem enkla frågor kan du förutsäga risken för olyckor. Om en enda fråga visar att det finns brister i säkerhetsarbetet fördubblas risken för en olycka, visar ny forskning. (Artikel från Arbetsliv den 29 januari 2018) 5 enkla frågor räcker för att avgöra risken för olyckor, skriver den danska webbtidningen Mit arbejdsmiljö. [...]