Trygg arbetsplats lågprioriterat av arbetsgivare

Att kunna rädda livet på en kollega eller förhindra ett livslångt handikapp på en arbetsplats är lågprioriterat av svenska arbetsgivare i allmänhet. Ja, det finns arbetsmiljölagar och förordningar att följa för alla arbetsgivare och många gör nog sitt bästa med det. Men kunskap, rutiner och framför allt engagemang saknas hos flertalet. Enligt senaste numret [...]