Är du också rädd att förlora synen?

Av alla handikapp som kan drabba en genom olyckshändelser, är nog nedsatt eller förlorad syn det som man räds mest. Jag kan i alla fall inte tänka mig ett värre handikapp än att inte kunna se min underbara lilla son i ögonen varje dag. Hans charmiga leende eller busiga uppsyn när vi leker. För att inte [...]