SVERIGE FÖRST MED STANDARD FÖR HJÄRTSTARTARE

Dahl Medical har som SIS-standardutvecklare haft en aktiv roll i att ta fram världsunika, nationella riktlinjer för hjärtstartare.  I dag publicerar SIS, Swedish Standards, en ny standard för vad som definierar en Hjärtsäker Zon. Standarden ska kvalitetssäkra användandet av och informationen om hjärtstartare, så att fler liv kan räddas. Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare [...]